06
دوره آموزشی نقش و جایگاه دستگاه اجرائی در توسعه

 دوره آموزشی 2 ساعته " نقش و جایگاه دستگاه اجرائی در توسعه "روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 از ساعت 10 الی 12 و با حضور 2 نفر از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن کنفرانس اداره کل هواشناسی برگزار گردید.

این دوره  با شرکت 22 نفر از پرسنل اداره کل هواشناسی و ایستگاه های تابعه استان و با تدریس آقای مهندس یاغموری مدیر کل هواشناسی در راستای آشنائی کارکنان و در جهت مروری بر اهداف ، سیاست ها و الویت های اداره کل هواشناسی در مسیر توسعه برگزارشد.