16
نشست مشترک سرپرست هواشناسی استان با معاون خبری صدا و سیما

سرپرست اداره کل هواشناسی استانزنجان با معاون خبری صدا و سیمای مرکز زنجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که روز دوشنبه مورخ 98/2/16در محل اتاق معاونت خبری صدا و سیمای مرکز زنجان برگزار شد، رسول همتی سرپرست هواشناسی استان با بیان اینکه دیدگاه جدید مدیریتی هواشناسی این استان از "هوا چه می شود، به هوا چه می تواند بکند" ارتقاء یافته است افزود: توصیه های کارشناسی در این زمینه صادر خواهد شد. در ادامه این نشست غیاثی معاون خبری صدا و سیمای مرکز زنجان خواستار تجهیز استودیوی ویژه خبر زنده هواشتاسی و حضور زنده کارشناسان پیش بینی هواشناسی در صدا و سیما مرکز زنجان شد.