20

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای حاکی از استقرارناوه  فعال سطوح میانی جو بر روی  دریای مدیترانه و دریای سیاه  و حرکت بطئی آن به سمت کشور و عبور متناوب امواج ناشی از این سامانه طی هفته جاری  از منطقه  می باشد.

بنابراین امروز شنبه مورخه 20/02/1393 فعالیت این سامانه با افزایش ابر، وزش باد ورگبار متناوب باران آغاز شده وتا روز های پایانی هفته ادامه خواهد داشت. عمده فعالیت این سامانه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیش بینی می شود که طی این روزها  علاوه بر وزش باد بسیار شدید و رگبار متناوب باران و رعد و برق ،وقوع  تگرگ نیز محتمل خواهد بود.

با توجه به ماهیت رگباری بارش ها ، آبگرفتگی در معابر درون شهری و ایجاد مشکلات در حریم  رودخانه ها  دور از انتظار نخواهد بود.

در صورت نیاز ، اطلاعیه بعدی طی روزهای آینده در مورد نحوه پیشرفت سامانه متعاقبا صادر خواهد شد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.