لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
يکشنبه 10 فروردين 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در مهر 1395

برگزاری جلسه هماهنگی عملیاتی نمودن ایستگاه هواشناسی کشاورزی  دانشگاه زنجان
برگزاری جلسه هماهنگی عملیاتی نمودن ایستگاه هواشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان
  برگزاری جلسه هماهنگی فعالسازی ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی  دانشگاه زنجان در  مورخ 9/8/95با حضور نمایندگان دانشگاه زنجان ومدیرکل هواشناسی استان  در ...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 10 آبان 1395       توسط: هواشناسی زنجان   
نصب ایستگاه جی¬پی¬اس در اداره کل هواشناسی استان زنجان
نصب ایستگاه جی¬پی¬اس در اداره کل هواشناسی استان زنجان
با امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پایه زنجان و اداره کل هواشناسی استان زنجان، یک دستگاه گیرنده جی­پی­ - اس دوفرکانسه در تاریخ 28 شهریور 1395 در سایت اندازه­ گیری این...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 13 مهر 1395       توسط: هواشناسی زنجان