لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: سه شنبه 6 اسفند 1392 نمایش: 2013 مرتبه تعداد امتیاز: 24   (Article Rating)
صعود فنی موفقیت آمیز شاخک های سه گانه منطقه تکه قی سی توسط گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان

گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان درمورخ 2/12/92 طی برنامه  فنی موفق شد شاخک های سه گانه منطقه تکه قی سی را صعود کند 

کد: 122
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • صعود فنی موفقیت آمیز شاخک های سه گانه منطقه تکه قی سی توسط گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • صعود فنی موفقیت آمیز شاخک های سه گانه منطقه تکه قی سی توسط گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • صعود فنی موفقیت آمیز شاخک های سه گانه منطقه تکه قی سی توسط گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • صعود فنی موفقیت آمیز شاخک های سه گانه منطقه تکه قی سی توسط گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • صعود فنی موفقیت آمیز شاخک های سه گانه منطقه تکه قی سی توسط گروه کوهنوردی اداره کل هواشناسی استان زنجان
امتیاز بندی