لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 07 بهمن 1398  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: شنبه 5 آبان 1397 نمایش: 533 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
امضاء تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری هواشناسی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانبرگزار گردید. در این جلسه که روزچهارشنبه مورخ 97/08/02 با حضورمدیریت و کارشناسان تهک کشاورزی این اداره کل و اعضاءشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استاندر محل اتاق جلسه دفتر مدیریت برگزار شد، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تاکید براهمیت پیش بینی ها و تحلیل های هواشناسی، خواستار همکاری گسترده در زمینه های مختلف کشاورزی با هواشناسی شد.

کد: 2338
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • امضاء تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
  • امضاء تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
امتیاز بندی