لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 07 بهمن 1398  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: یکشنبه 25 فروردین 1398 نمایش: 339 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی تابعه با سرپرست جدید هواشناسی استان

اولین جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی با سرپرست جدید هواشناسی استان روز سه سنبه مورخ 98/01/21 در محل اتاق مدیریت برگزار شد. این جلسه با موضوع آشنایی هر چه بیشتر سرپرست جدید اداره با روسای ادارات تابعه و بیان مسائل مربوط به ایستگاه ها برگزار گردید.

کد: 2378
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی تابعه با سرپرست جدید هواشناسی استان
  • جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی تابعه با سرپرست جدید هواشناسی استان
امتیاز بندی