لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 07 بهمن 1398  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: دوشنبه 29 مهر 1392 نمایش: 4443 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
شركت اداره هواشناسي در مانور فرضي انفجار

گروه مقابله با بحران اداره کل هواشناسی استان زنجان درمانور فرضی انفجار ، قطع گاز وبرق شهر زنجان که درروز جمعه صبح ساعت 7:30مورخ 26/7/92برگزار گردید شرکت نمود وبا ارائه پیش بینی وضعیت جوی مبنی برعدم وزش باد به مسئولین برگزاری مانور  این امکان را داد تا چادرهای اسکان آسیب دیدگان را درمحوطه محل دبیرستان شریعتی در روی آسفالت نصب نمایند این مانور درساعت 10:30با موفقیت به پایان رسید

کد: 98
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  •  شركت اداره هواشناسي در مانور فرضي انفجار
امتیاز بندی