لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 30 بهمن 1396  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
نظرسنجی
به نظر شما كيفيت ارائه گزارش زنده پيش بيني وضعيت جوي در شبكه استاني اشراق در چه سطحي است ؟
پيش بيني هاي هواشناسي چقدر در زندگي روزمره شما ميتواند تاثير داشته باشد؟
به نظر شما مهمترين بخش يك سايت هواشناسي چيست ؟


آيا از صحت پيش بيني هاي جوي صادر شده رضايت داشته ايد ؟به نظر شما طراحی سایت مناسب می باشد؟


آيا خدمات مورد نياز خود را دريافت نموده ايد ؟


ثبت نظر  مشاهده نتایج