لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
يکشنبه 14 تير 1394  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
راهنمای دریافت آمار

راهنماي دريافت آمار هواشناسي

·        دريافت آمار اختصاصي :

توصيه ميشود قبل از درخواست آمار دستورالعمل ارائه آمار هواشناسي كاربران مطالعه گردد.

  • ارائه آمار و اطلاعات به دانشجويان با ارائه مدارك ذيل بصورت رايگان بوده ؛ لذا با در دست داشتن مدارك ذيل جهت دريافت آمار به واحد آمار اداره كل هواشناسي زنجان مراجعه شود .

1.            معرفي نامه از دانشگاه

2.            درخواست آمار مورد نياز توسط دانشجو

3.            در دست داشتن كارت شناسايي معتبر

4.            در صورتيكه آمار درخواستي براي تكميل پايان نامه باشد تعهد نامه تكميل و به تائيد مراجع ذيصلاح دانشگاه رسيده و سپس مراجعه شود

  •  مهندسين مشاور ؛ سازمانها ؛ ارگانهاي دولتي و خصوصي و... پس از واريز هزينه به حساب 4001010501003354 خزانه داري كل به نام در آمد سازمان هواشناسي كشور قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران با در دست داشتن اصل فيش واريزي و چاپ آمار در خواستي به اداره كل هواشناسي زنجان – واحد آمار مراجعه نمايند . بديهي است كه نامه رسمي در خواست آمار نيز ميبايست ارائه شود .

جهت محاسبه هزينه آمار در خواستي لطفا اينجا را  كليك نمائيد.

موارد استثناء ارگانهاي دولتي در دستورالعمل ارائه آمار هواشناسي كاربران موجود ميباشد.

توضيح : آمار بصورت ميلادي و ساعتي تا سال 2009 موجود ميباشد . براي دريافت ايتگونه آمار با واحد آمار اداره كل هواشناسي زنجان با شماره تماس 7271433 داخلي 115 تماس حاصل فرمائيد.