لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 30 بهمن 1396  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
راهنمای دریافت آمار

راهنماي دريافت آمار هواشناسي

·        دريافت آمار اختصاصي :

توصيه ميشود قبل از درخواست آمار دستورالعمل ارائه آمار هواشناسي كاربران مطالعه گردد.

  • ارائه آمار و اطلاعات به دانشجويان با ارائه مدارك ذيل بصورت رايگان بوده ؛ لذا با در دست داشتن مدارك ذيل جهت دريافت آمار به واحد آمار اداره كل هواشناسي زنجان مراجعه شود .

1.            معرفي نامه از دانشگاه

2.            درخواست آمار مورد نياز توسط دانشجو

3.            در دست داشتن كارت شناسايي معتبر

4.            در صورتيكه آمار درخواستي براي تكميل پايان نامه باشد تعهد نامه تكميل و به تائيد مراجع ذيصلاح دانشگاه رسيده و سپس مراجعه شود

  •  مهندسين مشاور ؛ سازمانها ؛ ارگانهاي دولتي و خصوصي و... پس از واريز هزينه به شماره حساب 670100004001010501003354 IR نزد بانك مركزي تحت عنوان  در آمد عمومي  سازمان هواشناسي كشور ؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و چاپ آمار در خواستي به اداره كل هواشناسي زنجان – واحد آمار مراجعه نمايند . بديهي است كه نامه رسمي در خواست آمار نيز ميبايست ارائه شود .

جهت محاسبه هزينه آمار در خواستي لطفا اينجا را  كليك نمائيد.

موارد استثناء ارگانهاي دولتي در دستورالعمل ارائه آمار هواشناسي كاربران موجود ميباشد.

در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره تلفن 33742790 واحد آمار اداره كل هواشناسي استان زنجان تماس حاصل فرمائيد .