یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
9 26
پیش بینی :
صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد واحتمال بارش پراکنده واحتمال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
9 25
پیش بینی :
صاف دربعدازظهر افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد
سه شنبه 1 خرداد 1397
9 23
پیش بینی :
صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر ابري و وزش باد و رگبارورعدوبرق و