جمعه 29 دی 1396
0 12
پیش بینی :
صاف دربعدازظهر وزش بادشديد در اواخروقت رگبار برف
شنبه 30 دی 1396
-3 6
پیش بینی :
ابري گاهی وزش بادشديد و بارش برف همراه با کاهش دما
یکشنبه 1 بهمن 1396
-5 8
پیش بینی :
قسمتي ابري و مه آلود بتدریج کاهش ابر