پنجشنبه 2 آذر 1396
4 10
پیش بینی :
قسمتي ابري همراه با کاهش دما گاهی افزایش ابر و وزش باد
جمعه 3 آذر 1396
-1 7
پیش بینی :
ابري بتدریج بارش باران و برف و وزش باد
شنبه 4 آذر 1396
-2 7
پیش بینی :
قسمتي ابري گاهی وزش باد