لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 25 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
سامانه ترویج هواشناسی کشاوزی (تهک)

طرح تهك 

فراخوان 

  • لطفا هرگونه نظرات و پیشنهادات  خود را در خصوص طرح تهک به آدرس پست الکترونیکی zntahak@yahoo.com ارسال نمائید.


 
  • راهنماي استفاده از سامانه tahak.irimo.ir  جهت كاربران بخش كشاورزي در شاخه هاي مختلف آن 

با توجه به تهيه بستر ارسال اطلاعات در سامانه tahak.irimo.ir از كاربران بخش كشاورزي در شاخه هاي مختلف خواهشمنديم با ثبت نام در اين سامانه از خدمات ارسال اطلاعات بهره مند شوند . 

با ورد به سامانه تهك با آدرس tahak.irimo.ir  و انتخاب گزينه "ثبت نام" وارد فرم ثبت نام شده واطلاعات مورد نياز آن را تكميل و در انتها دكمه "ثبت اطلاعات " را انتخاب نمائيد  . 

لازم به ذكر است ثبت نام در اين سامانه با ارسال پيامك به تلف همراه متقاضي از طرف سامانه و ارسال كد 1 از تلفن همراه توسط متقاضي تكميل خواهد شد . 


اداره كل هواشناسي استان زنجان-دبيرخانه تهك - 1 مرداد 1398