24
ضیافت افطار در اداره کل هواشناسی استان زنجان

    ضیافت افطار اداره کل هواشناسی استان زنجان در مورخه  96/03/20 همزمان با روز ولادت کریم اهل البیت امام حسن       مجتبی (ع ) با حضور پرسنل ، خانواده کار کنان و بازنشستگان درمحل این اداره کلبرگزار شد. طی این مراسم از                 بازنشستگان هواشناسی استانو فرزندان کارکنانی که به سن تکلیف رسیده بودند تجلیل به عمل آمد.