13
ارائه مقاله در همایش هفته پژوهش

در همایشی که در مورخه 96/09/21 و به مناسبت هفته پژوهش در سازمان هواشناسی کشور برگزار شد، مقاله " تاثیر پارامترهای هواشناسی بر بهره وری سلول های پنل خورشیدی" توسط اداره کل هواشناسی استان زنجان ارائه  گردید.