13
تقدیر ازعملکرد پژوهشی اداره کل هواشناسی استان زنجان

به مناسبت هفته پژوهش با اهداء لوح تقدیر در مورخه 96/05/29 از عملکرد اداره کل هواشناسی استان تقدیر گردید.