11
جلسه مشترک شورای اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر اداره کل

جلسه مشترک شورای اقامه نمازوامربه معروف ونهی ازمنکراداره کل روز سه شنبه مورخه 96/11/10 با حضورمدیرکل واعضای این شورا دراتاق جلسه مدیریت تشکیل گردید. در این جلسه درباره تقدیر از نفرات برگزیده مسابقه مقله نویسی با موضوع فلسفه نماز و برنامه ریزی برنامه های دهه فجر تصمیم گیری شد.