12
اولین جلسه امور بانوان اداره کل هواشناسی استان زنجان

اولین جلسه کمیته امور بانوان اداره کل روزچهار شنبه مورخه 1396/12/09 با حضور اعصاء این کمیته  در محل اتاق جلسه مدیریت برگزار گردید، در این جلسه پیرامون برنامه های پیشنهادی اعضاء کمیته و سایر امور مربوط به بانوان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.