15
تجلیل و تکریم از مقام شامخ معلمین گرامی

در راستای تجلیل و تکریم از مقام شامخ معلمین عزیز، روز شنبه مورخ 98/02/14 شماری از مسئولین و کارکنان این اداره کل با حضور دردبیرستان شاهد بهار ایمان با اهداء لوح تقدیراز معلمین گرامی و زحمتکش این دبیرستان تجلیل به عمل آوردند.