18
زيارت عاشورا

سومین مراسم قرائت زیارت عاشورا مورخ 16/9/91ساعت 7:45 درمحل نماز خانه اداره کل هواشناسی استان برگزار گردید