04
تقدير از همكار محترم جناب آقاي تقيلو به عنوان پزوهشگر برتر

  به مناسبت هفته پژوهش همایش استانی تقدیر از پژوهشگران برتر با حضور استاندار محترم زنجان درمحل سالن همایش های روزبه درمورخ 2/10/91 برگزار گردید که از کارشناس معرفی شده توسط اداره کل هواشناسی استان آقای مهندس تقی لو نیز به عنوان پژوهشگر برتر به دلیل درج 3 مقاله ISI تقدیر به عمل آمد .