11

        بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی  بيانگر نفوذ  ناوه  فعال سطوح میانی جو مستقر در شمال دریای سیاه ازظهر فردا به شمالغرب کشورمی باشد.که با نفوذ پرفشار قوی سطح زمین و افزایش شیو فشاری  بر روی سواحل دریای خزر همراهی خواهد کرد.

بنابراين :

از بعد از ظهر روز  سه شنبه  مورخه  12/09/1392  استان در دامنه فعالیت  این سامانه قرار خواهد گرفت. اثرات این سامانه به صورت افزایش ابر ، وزش باد شدید در برخی نقاط بسیار شدید  پیش بینی می شود.  از روز چهارشنبه با نفوذ پرفشار قوی به منطقه شاهد کاهش محسوس دمای هوا بین 5 تا 10 درجه سلسیوس ( به ویژه در دمای بیشینه) خواهیم بود. این سامانه اثرات بارشی قابل ملاحظه در منطقه ما نخواهد داشت .

به علت تداوم وزش باد با سرعت بالا  احتمال  ایجاد خسارت  ومشکلات در سطح استان  وجود داشته و همچنین به دلیل همراهی وزش باد با کاهش دما اثرات محیطی آن ملموس خواهد بود.

با تضعیف این سامانه  طی روز پنجشنبه  از سرعت وزش باد  کاسته شده و سامانه بارشی  استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد که متعاقباً  اطلاع رسانی خواهد شد .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.