17

بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ ناوه فعال سطوح میانی جو از اواخر وقت امروز شنبه 94/11/17 به منطقه و فعالیت آن تا روز دو شنبه در استان می باشد که از اواخر وقت روز یکشنبه با نفوذ زبانه پرفشار و جریان های شمالی به استان همراه خواهد شد.

بنابراین وضعیت جوی استان طی روزهای آینده به این صورت خواهد بود:

شنبه: بارش پراکنده باران و برف در اواخر وقت

یکشنبه: از بعدازظهر تقویت سامانه و افزایش میزان بارش ها، کاهش محسوس دما، وزش باد شدید و احتمال وقوع کولاک برف

دوشنبه: بارش برف و وزش باد شدید و وقوع کولاک، خصوصا در گردنه ها و جاده های کوهستانی

سه شنبه: خروج سامانه از استان، تداوم کاهش دما و وقوع یخبندان

انتظار می رود هوای سرد تا پایان هفته در استان مستقر بوده و در مجموع دمای هوا بین 8 تا 12 درجه کاهش یابد.

توصیه های کاربردی:

توصیه­های هواشناسی جاده ای: به دلیل بارش برف و باران و وزش باد شدید، افت دما و وقوع کولاک، در مسیرهای کوهستانی، معابر شهری و جاده هااحتمال کاهش دید افقی، لغزندگی و یخبندان وجود خواهد داشت. لذا از ترددهای غیر ضروری در این مسیرها پرهیز نموده و در غیر این صورت تجهیزات ایمنی و گرمایشی و سوخت کافی در خودرو  به همراه داشته باشند.

توصیه­های  هواشناسی کشاورزی: با توجه به پیش بینی های انجام شده کشاورزان عزیز اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از خسارات احتمالی سرما، بارش و باد شدید به عمل آورند.

توصیه های مدیریت شهری: انتظار می رودبه دلیل افتمحسوس دما، وزش باد شدید وافزایش سوزباد از اواخر وقت روز یکشنبه، مصرف حامل های انرژی افزایش چشمگیری یابد. همچنین لازم است شهروندان عزیز با توجه به شرایط دمایی پیش رو طی این مدت از پوشش گرم و مناسب استفاده نمایند. 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.