10
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي نشان مي دهد از فردا امواج ناوه فعال سطوح مياني جو وارد منطقه ما خواهد شد. عمده فعاليت اين سامانه در استان طي روز پنجشنبه(96/01/03) و به صورت بارش متناوب باران و برف و احتمال آبگرفتگي معابر و سيلابي شدن مسيل ها و همچنين احتمال وقوع كولاك برف و كاهش ديد افقي خصوصاً در ارتفاعات و جاده هاي كوهستاني خواهد بود. پيش بيني مي شود دماي بيشينه هوا طي مدت فعاليت اين سامانه 4 تا 6 درجه كاهش يابد. اين سامانه اواخر وقت روز شنبه(96/01/05) از منطقه خارج خواهد شد.

توصيه هاي كاربردي: 

توصيه هاي هواشناسي جاده اي: طي مدت فعاليت سامانه بارش باران و برف، كاهش ديد افقي، لغزندگي سطح جاده ها و معابر، وقوع مه و كولاك در گردنه ها و جاده هاي كوهستاني باعث اختلال در ترددهاي درون شهري و برون شهري خواهد شد. 

توصيه هاي مديريت انرژي: انتظار مي رود به دليل كاهش دما طي مدت فعاليت اين سامانه مصرف حاملهاي انرژي افزايش يابد. همچنين لازم است شهروندان عزيز با توجه به شرايط دمايي پيش رو طي اين مدت ضمن صرفه جويي در مصرف انرژي از پوشش گرم و مناسب استفاده نمايند.

 توصيه به مسافرين نوروزي : توصيه ميشود طي مدت فعاليت اين سامانه از تردد در محورهاي كوهستاني و همچنين توقف و اتراق در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها خودداري گردد. همچنين با توجه به فعاليت اين سامانه در نوار غربي و شمالي كشور قبل از اقدام به مسافرت از طريق سامانه تلفن هواگوي 134 و يا پورتال سازمان هواشناسي كشور(www.irimo.ir) از وضعيت جوي مسير و مقصد اطلاع حاصل گردد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.