01

افزايش محسوس دماي هوا طي هفته جاري

بررسي آخرين نقشه هاي پيش يابي هواشناسي بيانگر گسترش هواي گرم به منطقه طي هفته جاري بويژه طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه (2 و 3 تيرماه )مي باشد، به طوري كه دماي هوا در سطح استان بين 4 تا 7 درجه سلسيوس افزايش خواهد يافت. پيش بيني مي شود بيشينه دماي اغلب مناطق به بيش از 35 درجه رسيده و در مناطق گرمسير استان دماي بيشينه بين 37 تا 40 درجه سلسيوس انتظار مي رود. علاوه بر افزايش محسوس دما، كاهش رطوبت نسبي هوا و وزش باد، پتانسيل لازم براي آتش سوزي خود بخود مراتع خشك و مستعد را مي تواند موجب گردد. از اين رو توصيه مي گردد تمهيدات لازم در اين خصوص انجام پذيرد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.