20
نفوذ سامانه بارشي همراه با رگبار باران و رعد و برق و كاهش محسوس دما طي روز يكشنبه

 بررسي آخرين نقشه هاي پيش يابي هواشناسي بيانگر نفوذ سامانه جوي به منطقه مي باشد كه موجب ناپايداري به شرح زير خواهد شد:

ورود سامانه بارشي: - شنبه بعد از ظهر (20/ 7 / 98) - 

عمده فعاليت بارشي اين سامانه از اواخر وقت امشب تا بعد از ظهر يكشنبه 

مناطق تحت تاثير: اغلب مناطق استان 

نوع پديده هاي مورد انتظار: -بارش باران گاهي به صورت رگبار و رعدوبرق - وزش لحظه اي بادهاي نسبتاً شديد (40 تا 55 كيلومتر بر ساعت) -كاهش محسوس دماي بيشينه بين 8 تا 12 درجه در روز يكشنبه - كاهش محسوس دماي شبانه از يكشنبه شب تا بامداد دوشنبه، با احتمال به صفر رسيدن دماي مناطق سردسير 

حجم بارش مورد انتظار: - اغلب مناطق در مجموع دو روز 2 تا 7 ميليمتر - در ارتفاعات تا 15 ميلي متر رخداد مخاطرات جوي: - احتمال آبگرفتگي معابر و برخورد صاعقه - احتمال آسيب محصولات كشاورزي 

خروج سامانه بارشي : - از بعد از ظهر يكشنبه (21/ 7 / 98)

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.