29

رنگ هشدار:زرد-نارنجی


زرد (آگاهی)

نارنجی(آمادگی)

قرمز(اقدام)عنوان اطلاعیه:

بارش برف و باران، کولاک برف در ارتفاعات

زمان شروع:

بارش پراکنده برف و باران در برخی مناطق از روز چهارشنبه(30 بهمن 98)

تقویت سامانه و افزایش میزان بارش طی روزپنجشنبه(1اسفند 98)

نوع پدیده:

بارش متناوب برف و باران

در مناطق کوهستانی بارش برف و وقوع کولاک

وقوع مه و کاهش دید افقی

منطقه اثر:

اغلب مناطق به ویژه نیمه شرقی استان

زمان پایان:

اواخر وقت پنجشنبه(1اسفند 98)

اثر احتمالی مخاطره:

اختلال در تردد در محورهای کوهستانی بر اثر بارش برف ، وقوع کولاک و احتمال رخداد بهمن درمحورهای (تهم– چورزق)، (دندی- تخت سلیمان)، (گردنه خان چایی)

توصیه:

احتیاط در سفرهای برون شهری به ویژه در مناطق کوهستانی

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.