07

رنگ هشدار:زرد

زرد:آگاهی       نارنجی :آمادگی          قرمز : اقدام

عنوان اطﻼعيه :

بارش باران گاهي رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ

زمان شروع:

جمعه (8 فروردین 99)

زمان پايان:

اواخر وقت یکشنبه (10 فروردین 99)

توصيف سامانه هاي بارشي:

بارش قابل ملاحظه باران گاهی رگبار باران با رعد و برق (5 تا 10 میلیمتر) و در مناطق کوهستانی تا 20 میلیمتر

وزش باد نسبتا شدید به صورت لحظه ای (40 تا 60 کیلومتر بر ساعت)

احتمال بارش تگرگ در برخي مناطق استان

منطقه اثر:

تمام مناطق استان

مخاطرات احنمالی :

آبگرفتگی معابر ؛ احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانه های فصلی

توصیه ها :

از سفرهاي غير ضروري و تردد و توقف در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها پرهيز شود

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.