17

رنگ هشدار :زرد (آگاهی)

با توجه به فعالیت سامانه بارشی  از بعداز ظهر امروز سه شنبه مورخ ( 99/2/16)و فعالیت آن تا اواخر وقت  روز پنجشنبه (99/2/18  )درکل استان که  موجب وزش باد های نسبتا شدید تا شدید رگبار باران و رعد و برق عمده  بارش ها در روز چهارشنبه خواهد بود) و رخداد تگرگ  در مناطق مستعد خواهد شد. توصیه های هواشناسی کشاورزی جهت  انجام تمهیدات لازم  به شرح ذیل  اعلام می گردد. 
 آمادگی لازم جهت راه اندازی سامانه های ضد تگرگ در باغات  
   محافظت از تاسیسات کشاورزی بویژه گلخانه هاو سازه های موقت  با توجه به وزش باد های شدید
 استفاده از قیم در نها ل های تازه غرس شده  
 خودداری از چرای دام  در حاشیه مسیل ها و رودخانه های فصلی  
 خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به  بارندگی رگباری و وقوع صاعقه و وزش باد شدید  
 خودداری از عملیات سمپاشی و محلول پاشی  مزارع  
 عدم استقرار کندوها در مسیرهای سیلابی، ماندابی و در مجاورت رودخانه های فصلی   
 استقرار کندوها بالاتر از سطح زمین جهت جلوگیری از آبگرفتگی  
 جلوگیری از ورود سیلاب و بارندگی  به استخرهای پرورش ماهی  
 باتوجه به رخداد رعد و برق برق  کشاورزان ، باغداران و ... در زمان رخداد  رعد و برق از درختان تک و بلند ، تپه ها ، تیرک ها، سیم های ، هوایی ، فنس ها ، لوله های فلزی آب ، مناطق و علفزارهای مرطوب و جویبارها و مکان های پرآب و رودخانه ها دور شده و حتی الامکان فاصله بگیرند.  
 با توجه به رخداد وزش بادهای شدید از قرار گرفتن در کنار  درختان پوسیده و کهنسال خودداری  گردد.  

 زرد (آگاهی) آگاهی از ناپایداری هوا با احتمال آسیب و خسارت کم 

نارنجی(آمادگی) آمادگی جهت مقابله با آسیب ها و خسارات احتمالی 

قرمز(اقدام) اقدام جهت در امان ماندن از شرایط جوی مخرب 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.