05

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ  ناوه سطوح مياني جو مستقر بر روي شرق درياي مديترانه از بعد از ظهر امروز شنبه  مورخه  05 /12/1391 مي باشد. 

  اثرات اين سامانه در استان ما از اين قرار خواهد بود:

1.  ازبعد از ظهر امروز  شنبه  تا اواخر وقت روز يكشنبه آسمان ابري همراه با بارش متناوب برف و باران و وزش باد خواهد بود.

2.  با عبور اين موج از روز دوشنبه ، بارندگي  به تدريج قطع شده و دماي هوا  به طور نسبي بين  4 تا 8 درجه كاهش خواهد يافت .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.