لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
يکشنبه 11 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 نمایش: 1238 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
بازدید مدیر کل هواشناسی استان مازندران از اداره کل هواشناسی استان زنجان

مدیر کل هواشناسی استان مازندران با هیات همراه درروز سه شنبه مورخ 14/2/95از اداره کل هواشناسی استان زنجان بازدید کردند. هدف از این بازدید آشنایی با سیستم مونیتورینگ اداره پیش بینی وتحقیقات بود که توسط کارشناسان اداره کل هواشناسی استان زنجان طراحی وراه اندازی شده بود.

 در ادامه نیز بخشی از تجربه های موفق در خصوص اقدامات عملی اجرای مدیریت سبز در اداره کل هواشناسی استان زنجان نیز مورد بازدید قرار گرفت .
کد: 1207
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • بازدید مدیر کل هواشناسی استان مازندران از اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • بازدید مدیر کل هواشناسی استان مازندران از اداره کل هواشناسی استان زنجان
  • بازدید مدیر کل هواشناسی استان مازندران از اداره کل هواشناسی استان زنجان
امتیاز بندی