لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 25 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار
تاریخ: دوشنبه 29 مرداد 1397 نمایش: 745 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
دیدار مدیر کل و اعضاء کمیته راهبری تهک کشاورزی هواشناسی استان با مدیر کل بازرسی. مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان

 مدیرکل هواشناسی استان زنجان به همراه کمیته راهبری تهک کشاورزی در مورخ 97/05/22در محل استانداری زنجان با عبداله گنج خانلو مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری دیدار کرد. در ابتدای این نشست احد یاغموری مطالبی در خصوص اهمیت اطلاعات هواشناسی در رفاه  شهروندان و تاثیر بر قدرت تصمیم گیری مدیران و معرفی رویکرد سازمان به توجه به کاربر نهایی بیان کرد. در ادامه این نشست مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان از خدمت رسانی  سامانه تهک کشاورزی هواشناسی استقبال کرده و با بیان اهمیت محصولات هواشناسی در آسایش و رفاه احاد جامعه از حمایت استانداری از طریق فرمانداری ها و بخشداری ها و دهیاران و سایر ادارات در  عملیاتی کردن سامانه تهک خبر داد.

کد: 1329
نویسنده خبر: هواشناسی زنجان
 
تصاویر مرتبط
  • دیدار مدیر کل و اعضاء کمیته راهبری تهک کشاورزی هواشناسی استان با مدیر کل بازرسی. مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان
امتیاز بندی