لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
شناسنامه خدمات

 

خدمات هواشناسی در استان زنجان :

ارائه گزارش های اقلیم شناسی - کد خدمت 13011439101

 شرح خدمت : ارائه گزارش های اقلیم شناسی

مستندات مورد نیاز : نیاز ندارد

قوانین و مقررات :ارائه خدمت بر خط میباشد

پاسخ به سوالات متداول : بروشورها و فصلنامه های اقلیمی بعد از پایان دوره آماری مربوطه ارائه میگردد.

مدت زمان انجام کار: پس از دریافت آخرین امار مربوطه از ایستگاههای جوی در مدت یک ماه ؛فصلنامه های فصل قبل آماده سازی میشود .سپس این خدمت بر خط ارائه میگردد.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : بدون هزینه

مراحل گردش کار: جمع آوری آمار- پردازش آمار - تهیه تحلیل های مرتبط - تهیه مقالات مرتبط - رسم نمودار و گلباد -جمع بندی- ارائه بروشور مربوطه

 

ارائه آمار و اطلاعات حاصل از تحلیل داده های هواشناسی -کد خدمت13011439106

شرح خدمت : ارائه آمار و اطلاعات حاصل از تحلیل داده های هوشناسی 

مستندات مورد نیاز : نیاز ندارد

قوانین و مقررات : ارائه خدمت بر خط میباشد .

پاسخ به سوالات متداول : در صورت نیاز فراتر از پنل های دیگر سایت استفاده شود -در غیر اینصورت مشاوره حضوری مورد نیاز است .

مدت زمان انجام کار : 30 دقیقه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : بدون هزینه

مراحل گردش کار: جمع اوری آمار -پردازش آمار- ارائه بر خط

 

پیش بینی هواشناسی کشاورزی - کد خدمت 13011439105

 

شرح خدمت : هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیش بینی و توصیه های کشاورزی ارائه میگردد.

مستندات مورد نیاز : نیاز ندارد

قوانین و مقررات : ارائه خدمت بر خط میباشد

پاسخ به سوالات متداول : در صورت نیاز مشاوره حضوری انجام میگیرد .

مدت زمان انجام کار : پس از دریافت آخرین امار مربوطه و برگزاری جلسات دیسکاشن با حضور کارشناسان مرتبط این خدمت بر خط انجام میشود

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : بدون هزینه 

مسئول ارائه خدمت : سرکار خانم پگاه ملائی

مراحل گردش کار : جمع اوری آمار-تحلیل -برگزاری جلسات دیسکاشن -ارائه برخط

 اطلاع رسانی وضع آب و هوا - کد خدمت 13011439109

شرح خدمت : روزانه جلسات بررسی نقشه های هواشناسی و دیسکاشن های هواشناسی به صورت حضوری و آنلاین برگزار میگردد. سپس پیش بینی های روزانه و سه روزه صادر شده و در صورت مشاهده پدیده های خاص جوی هشدارهای مرتبط صادر میگردد.

مستندات مورد نیاز : نیاز ندارد

قوانین و مقررات : ارائه خدمت بر خط میباشد

پاسخ به سوالات متداول : تلفن 134 و 33772052 روزانه پاسخگوی کلیه سوالات شهروندان میباشد .

مدت زمان انجام کار: 3 الی 5 ساعت

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : بدون هزینه

مسئول اصلی ارائه خدمت : سرکار خانم صونا صرفی

مراحل گردش کار : جمع اوری آمار -دریافت نقشه های هواشناسی -تحلیل نقشه ها - برگزاری جلسه دیسکاشن روزانه - صدور پیش بینی - صدور هشدار- ارائه برخط

 

 

پیش بینی هواشناسی جاده ای - کد خدمت 13011439107

شرح خدمت : روزانه جلسات بررسی نقشه های هواشناسی و دیسکاشن هواشناسی به صورت حضوری و انلاین برگزار میشود . سپس پیش بینی های روزانه؛سه روزه و هفتگی صادر میگردد.

مستندات مورد نیاز : نیاز ندارد

قوانین و مقررات : ارائه خدمت بر خط میباشد

پاسخ به سوالات متداول : تلفن 134 و 33772052 روزانه پاسخگوی کلیه سوالات شهروندان محترم میباشد.

مدت زمان انجام کار: 3 الی 5 ساعت

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : بدون هزینه

مسئول اصلی ارائه خدمت : سرکار خانم صونا صرفی