لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
چهارشنبه 25 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
شورای حمل و نقل

معرفی :

شورای هماهنگی حمل و نقل استان زنجان با توجه به نامه شماره 11/10314 مورخ 8/8/80 مقام عالی وزارت راه و ترابری بمنظور اصلاح ساختار مدیریتی در وزارت متبوع و تنظيم فعاليتها و خط مشی های اجرائی دستگاه و هماهنگی ميان شعب و نمايندگِهای سازمانها و شرکتهای وابسته از تاريخ 10/9/80 در استان تشکيل شده است.

  دستوراالعمل تشکيل شورا 

فعاليتها:

برگزاری 5 جلسه در سال 80

برگزاری 5 جلسه در سال 81

برگزاری 5 جلسه در سال 82

برگزاری 10 جلسه در سال 83

برگزاری 10 جلسه در سال 84

برگزاری 12 جلسه در سال 85

برگزاری12 جلسه در سال 86

برگزاري 12 جلسه در سال 87

برگزاري 12 جلسه در سال 88

برگزاری 6 جلسه در سال 89

 

 

اعضای شورای حمل و نقل :

1- آقای مهندس كليم الله وثوقي ............ رئِیس شورای حمل و نقل و مدير کل راه و شهرسازي استان زنجان

2- آقای مهندس علي خدايي................... مدير کل راه آهن شمالغرب

3- آقای مهندس محمد قاسمي ........... مدير فرودگاه زنجان

4- آقای مهندس مسعود غلامي........................ دبير شورا و مدير آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک

5- آقای مهندس  دست نشان....... مديرکل حمل و نقل و پايانه های استان

6- آقای مهندس احد ياغموري....... مديرکل هواشناسی